ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์

หนึ่งในสาเหตุสำคัญของไฟป่า
ก็คือ น้ำมือมนุษย์ ???
======================
ร่วมด้วย ช่วยกัน งดเผาป่า
เพื่อธรรมชาติ และอากาศที่บริสุทธิ์ ??
======================
?ประโยชน์ของป่าไม้?

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างยิ่ง
ต่อสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ให้ปัจจัยสี่
ได้แก่
? อาหาร
? เครื่องนุ่งห่ม
? ที่อยู่อาศัย
? ยารักษาโรค

นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งของอินทรียสาร
และแร่ธาตุที่สำคัญ กล่าวได้ว่าป่าไม้เป็นระบบนิเวศ
ที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้

Credit : กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
======================
❤️ด้วยความรัก และความห่วงใย❤️
จาก… โตโยต้าเชียงราย
======================

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ