April 8, 2020

ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์

ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์

หนึ่งในสาเหตุสำคัญของไฟป่า ก็คือ น้ำมือมนุษย์ ??? ====================== ร่วมด้วย ช่วยกัน งดเผาป่า เพื่อธรรมชาติ และอากาศที่บริสุทธิ์ ?? ======================…
โตโยต้าเชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อปกป้องผืนป่า อย่างเต็มกำลัง

โตโยต้าเชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อปกป้องผืนป่า อย่างเต็มกำลัง

โตโยต้าเชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อปกป้องผืนป่า อย่างเต็มกำลัง ?‍??‍??? และขอสดุดีวีรกรรมอันล้ำค่าของ 4 ผู้กล้าอาสาดับไฟป่า ความดีที่ได้กระทำไว้…