โตโยต้าเชียงราย คืนความสุขสู่ชุมชน “ร่วมแรงร่วมใจสร้างป่าเปียก เพื่อเชียงรายไร้หมอกควัน”

👉โตโยต้าเชียงราย คืนความสุขสู่ชุมชน👈
” สร้างความยั่งยืน เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานของเรา”
============================
โตโยต้าเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
“ร่วมแรงร่วมใจ สร้างป่าเปียก
เพื่อเชียงรายไร้หมอกควัน”
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

ณ พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ อ.เมือง จ.เชียงราย
ในวันที่ 10 มี.ค.63
============================
โตโยต้าเชียงราย ขอเป็นหนึ่งแรงกำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อน “อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” ร่วมกับพี่น้องชาวเชียงราย โดยการร่วมสนับสนุนกิจกรรมแนวทางในการช่วยป้องกันไฟป่า🔥
และภัยแล้งในระยะยาว เพื่อช่วยกันลดปัญหาภัยแล้ง
หมอกควัน เพื่อสภาพแวดล้อม และอากาศที่บริสุทธิ์ของชาวเชียงรายอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดไป….

แชร์ข่าวสาร

Share on facebook
Share on twitter
บทความข่าวสารอื่นๆ