March 11, 2020

ล้างมือป้องป้องกันโรค

ล้างมือป้องป้องกันโรค

? ปกป้องตัวเราเอง และคนที่คุณรัก ? ======================= ? จากไวรัส COVID-19 ? =======================…
โตโยต้าเชียงราย คืนความสุขสู่ชุมชน "ร่วมแรงร่วมใจสร้างป่าเปียก เพื่อเชียงรายไร้หมอกควัน"

โตโยต้าเชียงราย คืนความสุขสู่ชุมชน "ร่วมแรงร่วมใจสร้างป่าเปียก เพื่อเชียงรายไร้หมอกควัน"

?โตโยต้าเชียงราย คืนความสุขสู่ชุมชน? ” สร้างความยั่งยืน เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานของเรา” ============================ โตโยต้าเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ “ร่วมแรงร่วมใจ สร้างป่าเปียก…