บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ร่วมกับ เวียงอินทร์ กรุ๊ป ได้ทำการส่งมอบ face shield อุปกรณ์สำหรับป้องกัน COVID-19 ให้กับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
ร่วมกับ เวียงอินทร์ กรุ๊ป
โดย คุณเรืองชัย – คุณจินตนา จิตรสกุล,
คุณสุธาสินี จิตรสกุล และคุณอังคณา จิตรสกุล
พร้อมด้วยผู้บริหารได้ทำการส่งมอบ face shield อุปกรณ์สำหรับป้องกันการกระเด็นของเลือด
หรือสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ให้กับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 885 ชิ้น

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00น
ณ โรงแรมเวียงอินทร์
==============================
? ด้วยรักและห่วงใยจากโตโยต้าเชียงราย

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ