April 4, 2020

? STOP COVID19 ? เราต้อง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ให้ผ่านวิกฤติ ครั้งนี้ ไปด้วยกัน✌

? STOP COVID19 ? เราต้อง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ให้ผ่านวิกฤติ ครั้งนี้ ไปด้วยกัน✌

? STOP COVID19 ? เราต้อง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ให้ผ่านวิกฤติ ครั้งนี้ ไปด้วยกัน✌ ==============================…
✌ ร่วมแรง ร่วมใจ เราจะต้อง ผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน ✌

✌ ร่วมแรง ร่วมใจ เราจะต้อง ผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน ✌

✌ ร่วมแรง ร่วมใจ เราจะต้อง ผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน ✌ ============================== ❤️❤️❤️❤️สู้ สู้❤️❤️❤️❤️สู้ สู้❤️❤️❤️ ==============================…