บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ร่วมกับ เวียงอินทร์ กรุ๊ป ร่วมส่งมอบอาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 เชียงราย

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
ร่วมกับ เวียงอินทร์ กรุ๊ป
โดย คุณเรืองชัย – คุณจินตนา จิตรสกุล,
คุณสุธาสินี จิตรสกุล, คุณอังคณา จิตรสกุล
พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมส่งมอบอาหาร
และเครื่องดื่ม ให้กับชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า
ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 เชียงราย
วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00น.
?????????????
==============================

ทั้งนี้ โตโยต้าเชียงราย อยากให้ทุกท่าน
ร่วมส่งกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
พร้อมทั้งรวมพลังกัน ตระหนัก งดเผาป่า
และใส่ใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ
ทางอากาศ เช่น ปัญหาไฟป่า หมอกควันร่วมกัน
เพื่อให้ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย
ได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ ไร้หมอกควัน..?
? เพราะ ลมหายใจ คือ ชีวิต ?

==============================
? ด้วยรักและห่วงใยจากโตโยต้าเชียงราย

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ