ส่งมอบรถใช้งานของชุมชน

ส่งมอบรถใช้งานของชุมชน

ส่งมอบรถใช้งานของชุมชน

  บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด นายเรืองชัย – นางจินตนา จิตรสกุล ได้ทำการส่งมอบรถใช้งานของชุมชน โดยทางบริษัทฯ…