August 10, 2020

โครงการเติมน้ำไว้ในดิน รักษาความชุ่มชื้น ฟื้นวิกฤตภัยแล้ง 🌳☘

โครงการเติมน้ำไว้ในดิน รักษาความชุ่มชื้น ฟื้นวิกฤตภัยแล้ง 🌳☘

โตโยต้าเชียงราย คืนความสุขสู่ชุมชน ========================== วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โตโยต้าเชียงราย ร่วมสนับสนุน โครงการเติมน้ำไว้ในดิน…