March 28, 2020

? "ทำงานอยู่บ้านอย่างไรให้ได้งาน และตัวเองไม่เครียด" ?

? "ทำงานอยู่บ้านอย่างไรให้ได้งาน และตัวเองไม่เครียด" ?

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ? หลายท่านอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ? เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 กันบ้างแล้ว ========================= วันนี้แอดมินมีคำแนะนำ สำหรับการ ? Work From…