February 2, 2020

2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์

2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์

วันนักประดิษฐ์ของไทย ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ กังหันชัยพัฒนา และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่…
กรี๊ด!กรี๊ด!กรี๊ด!  เบิ้ล ปทุมราช ส่งมอบความสุขให้กับแฟน ๆ ที่บูธโตโยต้าเชียงราย

กรี๊ด!กรี๊ด!กรี๊ด! เบิ้ล ปทุมราช ส่งมอบความสุขให้กับแฟน ๆ ที่บูธโตโยต้าเชียงราย

..กรี๊ด!กรี๊ด!กรี๊ด! ส่งมอบความสนุก และมันส์ แบบจัดเต็มกันทุกคน จนล้นทะลัก บูธโตโยต้าเชียงราย..กับ มินิคอนเสิร์ต หนุ่มหล่อ เบิ้ล ปทุมราช..เมื่อวันที่…