January 31, 2020

ความสุข ความสนุกสนานกับ "บอล กัมมัญญ์"

ความสุข ความสนุกสนานกับ "บอล กัมมัญญ์"

ความสุข ความสนุกสนาน พร้อมขับเคลื่อนไปพร้อม กับทุกท่าน ที่บูธโตโยต้าเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2563 เราเก็บภาพบรรยากาศงาน ของคืนที่ผ่านมา…