COROLLA CROSS MODELLISTA รุ่นพิเศษ จำนวนจำกัด

หมายเหตุ

  • รุ่นพิเศษ Corolla Cross Modellista เฉพาะรุ่น HEV Premium Safety และ HEV Premium เท่านั้น จำนวนจำกัด 250 คัน
  • อุปกรณ์ตกแต่ง Modellista (สเกิร์ตหน้า, สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา, สเกิร์ตหลัง และล้อแม็ก 18 นิ้ว) มูลค่า 41,500 บาท มีเฉพาะสี Celestite Gray Metallic, Platinum White Pearl และ Metal Stream Metallic ประกอบและติดตั้งโดย บริษัท ทีซีดี เอเชีย เซลส์ จำกัด
  • อุปกรณ์ตกแต่งรับประกันสูงสุดในระยะเวลา 36 เดือน หรือระยะ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน) ตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท ทีซีดี เอเชีย เซลส์ จำกัด
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทำสีหลังคาดำ
  • สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ใช้เพื่อการโฆษณาอาจแตกต่างจากสีจริง
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ