Majesty

THE ELEGANCE OF ALL EPISODE

เริ่มต้น

1,989,000 บาท

Black Metallic

เกรด

Premium

ราคามาตรฐาน 1,989,000 บาท

Grande

ราคามาตรฐาน 2,329,000 บาท

THE ELEGANCE OF ALL EPISODE

ยนตรกรรมที่มอบความหรูหราและความสะดวกสบาย ตอบรับบริบทของชีวิตรอบด้าน

Episode of Sensation

ที่นั่งแบบ Captain Seat 2 ที่นั่ง พร้อมระบบบริหารหลังแบบไฟฟ้า สำหรับผู้โดยสาร แถวที่ 1 และที่รองน่องสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 1 และ 2

ถุงลมเสริมความปลอดภัย 9 ตำแหน่ง

Episode of Performance

บริบทแห่งศักยภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อน