สบายแคช

โตโยต้าเชียงราย

สบายแคช

(สินเชื่อเงินสดทันใจ!...แลกได้ที่ชัวร์)

เราเข้าใจถึงความจำเป็นทางการเงิน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เราจึงมีสินเชื่อพิเศษ “สบายแคช รถแลกแจกเงิน“ เพื่อให้คุณได้รับเงินสดจากรถของตัวเอง สะดวกง่ายได้เงินเร็ว

คุณสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อสบายแคชได้ง่ายๆ เพียงคุณเป็นเจ้าของรถยนต์ไม่ใช่แค่เพียงแค่รถยนต์โตโยต้า* ที่ไม่ติดภาระการผ่อนชำระค่างวด สามารถนำเล่มทะเบียนเข้ามาที่โชว์รูมโตโยต้า ชัวร์ ทั่วประเทศ เพื่อประเมินราคา และทำสัญญารีไฟแนนซ์ ให้วงเงินสูงสุดถึง 90%**

สินเชื่อแลกแจกเงิน

 • วงเงินสูง
 • ไม่ต้องรอโอนเล่มทะเบียน***
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 72 เดือน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ****

หมายเหตุ

 • สำหรับรถ ฮอนด้า และ อีซูซุ เฉพาะรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • วงเงินสูงสุด 90% จากราคาประเมิน
 • กรณีลูกค้าเป็นเจ้าของเล่มทะเบียน
 • ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาจากบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุ 20-60 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองตามที่ระบุในเล่มทะเบียนรถยนต์เท่านั้น
 • วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 100,000 บาทขึ้นไป (หลังหักค่าใช้จ่าย)
 • รับเฉพาะรถ โตโยต้า, ฮอนด้า และอีซูซุ เท่านั้น*
 • กรณีลูกค้าต่อภาษีป้ายทะเบียนแล้ว ต้องนำเอกสารการต่อภาษีตัวจริง และสำเนามาด้วย 1 ชุด
 • บัญชีธนาคารของลูกค้าสำหรับการรับเงินโดยเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น

เอกสารการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, สมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ (กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์) หรือสำเนาทะเบียนรถยนต์ (กรณีรถยนต์ติดไฟแนนซ์อยู่)
 • สมุดบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินให้กับลูกค้าตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น

นิติบุคคล

(เอกสารเพิ่มเติมจากบุคคลธรรมดา)

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมเอกสารตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด

ติดต่อสอบถาม และติดตามเราได้ที่นี่
โชว์รูม โตโยต้าเชียงรายทุกสาขา