รางวัล

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ได้รับรางวัล ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 8 ปี จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
โดย คุณเรืองชัย จิตรสกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด) เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว
เพื่อตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการบริหารและมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโตโยต้า

บริษัท โตโยต้าเชียงราย ได้รับรางวัล President Award ปี ค.ศ.2007, 2009, 2010, 2011, 2012 และปี 2019
ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุด ซึ่งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมอบให้ตัวแทนจำหน่าย
ที่มีคะแนนสูงสุดในด้านการขาย, การบริการ และลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ได้รับรางวัล ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 8 ปี
โดย คุณเรืองชัย จิตรสกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด)
เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว เพื่อตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการบริหาร
และมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโตโยต้า