ประวัติความเป็นมา

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด

เป็นผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ตั้งแต่ปี พ.ศ 2513 ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 โชว์รูม ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ (ซุปเปอร์ไฮเวย) สาขาบ้านดู่-นางแล สาขาแม่สาย สาขาพาน สาขาเทิง สาขาแม่ขะจาน สาขาเชียงของ

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best of the Best Awards หลายปีติดต่อกัน ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุดที่ทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด มอบให้แก่ผู้แทนจำหน่ายที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

บริษัทฯ ยึดหลักการทำงานโดยมองความประทับใจ ในงานบริการลูกค้าเป็นสำคัญ และพยายามพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร