SAVE 3 รู ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น…??
แล้วเราจะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยด้วยวิธีไหนบ้างนะ
=========================
SAVE 3 รู ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ?
ด้วยวิธีง่ายๆ โดยการ หยุด ล้วง แคะ แกะ เกา
3 จุดเสี่ยงของร่างกาย ที่จะทำให้ติดเชื้อไวรัส
COVID-19?
=========================
? รูน้ำตา
พยายามอย่าขยี้ตา เพราะดวงตามีช่องท่อระบายน้ำตา
ที่เชื้อโรคสามารถผ่านเข้าไปได้

? รูจมูก
พยายามไม่แคะจมูก เพราะเชื้อโรคสามารถเข้าทางโพรงจมูก
สู่ทางเดินหายใจได้

? รูปาก
พยายามไม่จับปาก เพราะปากเป็นช่วงร่วม ที่เชื้อโรค
สามาถเข้าสู่ทางเดินหายใจต่อไปได้
=========================
ขอบคุณข้อมูลจาก : โควิดสู้โรค, กระทรวงสาธารณะสุข
=========================

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ