หลายๆ ท่านอาจเป็นกังวล เนื่องจาก
ช่วงเวลานี้ มีเหตุจำเป็นให้เราต้องปรับตัว
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ 😱
รวมทั้งการแพร่ระบาด ของ Covid-19 🦠
ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก….😨
===========================
มาดูกันว่าสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้
มีอะไรบ้าง ที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ
===========================

 พยายามอยู่บ้าน ออกจากบ้านในยามที่จำเป็น 🏠
ใส่หน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล 😷
 วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน
 ล้างมือเป็นประจำทุก 30 นาที – 1 ชั่วโมง 👏💦
เมื่อออกจากบ้าน
 ห่างจากคนอื่น 1 – 1.5 เมตร เสมอ 🕴
 ใช้ขนส่งสาธารณะ เฉพาะช่วงที่จำเป็น 🛩
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด
 หากซ้อนมอเตอร์ไซค์ ควรหันข้าง
สังเกตว่าคนขับต้องใส่หน้ากาก และสวมหมวกกันน็อค 🛵
 พกถุงผ้าติดตัว เลี่ยงการหยิบจับภาชนะกับผู้อื่น 🛍
 แยกภาชนะของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้รวมกับผู้อื่น 🍽
 เมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 🛀

เราจะอยู่รอดได้ ถ้าเราวางยุทธศาสตร์การใช้ชีวิต
อย่างรอบคอบ ห่วงตนเอง คนรัก คนใกล้ชิด
ใช้ชีวิตพอเพียงปรับตัว ทำสิ่งใหม่ให้กลายเป็น
เรื่องปกติให้ได้ 
===========================
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Fanpage:
Thira Woratanarat
============================

แชร์ข่าวสาร

Share on facebook
Share on twitter
บทความข่าวสารอื่นๆ