หลายๆ ท่านอาจเป็นกังวล เนื่องจาก
ช่วงเวลานี้ มีเหตุจำเป็นให้เราต้องปรับตัว
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ?
รวมทั้งการแพร่ระบาด ของ Covid-19 ?
ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก….?
===========================
มาดูกันว่าสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้
มีอะไรบ้าง ที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ
===========================

 พยายามอยู่บ้าน ออกจากบ้านในยามที่จำเป็น ?
ใส่หน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล ?
 วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน
 ล้างมือเป็นประจำทุก 30 นาที – 1 ชั่วโมง ??
เมื่อออกจากบ้าน
 ห่างจากคนอื่น 1 – 1.5 เมตร เสมอ ?
 ใช้ขนส่งสาธารณะ เฉพาะช่วงที่จำเป็น ?
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด
 หากซ้อนมอเตอร์ไซค์ ควรหันข้าง
สังเกตว่าคนขับต้องใส่หน้ากาก และสวมหมวกกันน็อค ?
 พกถุงผ้าติดตัว เลี่ยงการหยิบจับภาชนะกับผู้อื่น ?
 แยกภาชนะของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้รวมกับผู้อื่น ?
 เมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ?

เราจะอยู่รอดได้ ถ้าเราวางยุทธศาสตร์การใช้ชีวิต
อย่างรอบคอบ ห่วงตนเอง คนรัก คนใกล้ชิด
ใช้ชีวิตพอเพียงปรับตัว ทำสิ่งใหม่ให้กลายเป็น
เรื่องปกติให้ได้ 
===========================
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Fanpage:
Thira Woratanarat
============================

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ