3 เหตุบ่งชี้ว่ายางหมดสภาพ

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่ายางรถของเรา
หมดสภาพ และควรเปลี่ยนได้แล้ว ?
มาดูกัน 3 เหตุบ่งชี้ว่ายางหมดสภาพ
มีดังต่อไปนี้…
========================
? 1. ความลึกของดอกยาง ?
มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัย เมื่อขับรถ
บนถนนเปียก เพราะต้องช่วยรีดน้ำ
เพื่อให้หน้ายางสัมผัสกับผิวถนนได้ดี
ค่าที่เหมาะสมทางเทคนิค คือ ไม่ควรต่ำกว่า
3 มิลลิเมตร (ความลึกของดอกยางใหม่
ประมาณ 8 ถึง 9 มิลลิเมตร) หรืออาจดูที่สะพานยาง
ถ้าดอกยางสึกจนเสมอ ก็ถือว่าต้องเปลี่ยนยาง
เส้นใหม่

? 2. โครงสร้างยางชำรุด ?
สิ่งที่กำหนดว่ายางหมดอายุที่จะใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย คือ ความชำรุดที่ส่งผลถึง
โครงสร้างของยาง เช่น ถูกของมีคมบาดเป็น
แผลใหญ่ หรือโครงสร้างช้ำ จากการเกิดอุบัติเหตุ
เช่น ปีนขอบทางเท้าอย่างแรง จนขอบกระทะล้อชำรุด
ซึ่งหมายความว่าโครงสร้าง ของหน้ายาง
และโดยเฉพาะแก้มยางต้องบอบช้ำมาก
หรือถูก “บด” จากการขับโดยไม่มีลมยาง
ระยะทางไกล ก็ไม่สามารถใช้ต่อได้อย่างปลอดภัย
อีกต่อไป

? 3. อายุของยาง ?
ไม่ควรเกิน 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต โดยดูได้
จากตัวเลข ด้านข้างของยาง เช่น 2411 หมายถึง
สัปดาห์ที่ 24 ปี 2011
==========================

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ