ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายจากภาครัฐ
รวมถึง สถานการณ์ในภาพรวมแม้จะดีขึ้น
แต่เราไม่ควรประมาท ยังคงต้องเฝ้าระวัง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ?
==========================
? “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”
เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระลอกสอง
(Second Wave)
==========================

อย่าลืม นะคะ เรายังคงต้องดูแลตนเอง
เช่น
? สวมหน้ากาก?
? ล้างมือ??
? เว้นระยะห่าง ?<->?
และดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ?‍♀?‍♂
==========================

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ