อากาศที่บริสุทธิ์ ? คือ ..ชีวิต ของโลก ?

อากาศที่บริสุทธิ์ ?
คือ ..ชีวิต ของโลก ?

การรวมพลัง ให้เป็นหนึ่งเดียว
ของเราชาวเชียงราย ร่วมกัน
สร้างอากาศที่ดี อากาศที่บริสุทธิ์
? “ไร้หมอกควัน” ?
เพื่อโลก เพื่อสังคม และเพื่อคนที่เรารักทุกคน
จะได้มีลมหายใจที่บริสุทธิ์ ส่งต่อ “รุ่น สู่ รุ่น”
ให้ถึงลูกหลานของพวกเรา

>>โตโยต้าเชียงราย ขอเป็นอีกหนึ่งแรง
ขับเคลื่อน ร่วมกับ พี่น้องชาวเชียงราย
ตลอดไป..<<

======================
? เพราะ..ลมหายใจ คือ ชีวิต ?
======================

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ