หากเราร่วมมือกัน ไทยเราก็จะไม่เข้าสู่ “Second Wave”

แม้ว่าสถานการณ์บ้านเราตอนนี้
การแพร่ระบาด และเชื้อไวรัส Covid-19 🦠
เบาบางลง แต่เราไม่ควรที่จะชะล่าใจ
ใช้ชีวิตโดยไม่มีการป้องกันตนเอง
กันนะคะ
==========================

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด🦠
หรือติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก เราควรร่วมมือกัน 
ด้วยการปฏิบัติตน ดังนี้….

👉 สวมหน้ากากอยู่เสมอ 😷
👉 รักษาระยะห่าง 1 – 2 เมตร 😀 <–> 😀
👉 หมั่นล้างมือบ่อยๆ 🙌
👉 งดไปในที่ชุมชน 🏘
👉 ออกนอกบ้านเท่าที่สมควร 🏠
👉 กลุ่มเสี่ยงควรอยู่บ้าน 🏡
👉 คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกัน 🇹🇭

==========================
 หากเราร่วมมือกัน ไทยเราก็จะไม่เข้าสู่
==>>>> Second Wave <<<<==

ขอบคุณข้อมูลจาก :
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
=================

แชร์ข่าวสาร

Share on facebook
Share on twitter
บทความข่าวสารอื่นๆ