หากเราร่วมมือกัน ไทยเราก็จะไม่เข้าสู่ “Second Wave”

แม้ว่าสถานการณ์บ้านเราตอนนี้
การแพร่ระบาด และเชื้อไวรัส Covid-19 ?
เบาบางลง แต่เราไม่ควรที่จะชะล่าใจ
ใช้ชีวิตโดยไม่มีการป้องกันตนเอง
กันนะคะ
==========================

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด?
หรือติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก เราควรร่วมมือกัน 
ด้วยการปฏิบัติตน ดังนี้….

? สวมหน้ากากอยู่เสมอ ?
? รักษาระยะห่าง 1 – 2 เมตร ? <–> ?
? หมั่นล้างมือบ่อยๆ ?
? งดไปในที่ชุมชน ?
? ออกนอกบ้านเท่าที่สมควร ?
? กลุ่มเสี่ยงควรอยู่บ้าน ?
? คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกัน ??

==========================
 หากเราร่วมมือกัน ไทยเราก็จะไม่เข้าสู่
==>>>> Second Wave <<<<==

ขอบคุณข้อมูลจาก :
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
=================

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ