รู้เท่าทันการป้องกัน “ไวรัส COVID-19”

สุขภาพที่ดี และรู้เท่าทันการป้องกัน และการปฏิบัติตน
เพื่อรับมือกับ “ไวรัส COVID-19” ซึ่งมีวิธีการ
ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นเมื่อติดเชื้อไวรัส COVID-19
หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

?‍? มีไข้สูง มากกว่า 37.5 องศา
?‍? ไอ
?‍? เจ็บคอ
?‍? น้ำมูกไหล
?‍? หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

? ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ
และเนื้อสัตว์ป่า
? ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
? ล้างมือบ่อยๆ และล้างให้สะอาด
? สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการ
อยู่ในสถานที่แออัด และเป็นมลพิษ
? งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลศครินทร์

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ