รู้เท่าทันการป้องกัน “ไวรัส COVID-19”

สุขภาพที่ดี และรู้เท่าทันการป้องกัน และการปฏิบัติตน
เพื่อรับมือกับ “ไวรัส COVID-19” ซึ่งมีวิธีการ
ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นเมื่อติดเชื้อไวรัส COVID-19
หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

👨‍🔬 มีไข้สูง มากกว่า 37.5 องศา
👨‍🔬 ไอ
👨‍🔬 เจ็บคอ
👨‍🔬 น้ำมูกไหล
👨‍🔬 หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

🦠 ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ
และเนื้อสัตว์ป่า
🦠 ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
🦠 ล้างมือบ่อยๆ และล้างให้สะอาด
🦠 สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการ
อยู่ในสถานที่แออัด และเป็นมลพิษ
🦠 งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลศครินทร์

แชร์ข่าวสาร

Share on facebook
Share on twitter
บทความข่าวสารอื่นๆ