ต้นไม้ 1 ต้น มีประโยชน์อย่างไร

ต้นไม้ 1 ต้น มีประโยชน์อย่างไร

? ช่วยดัก จับอนุภาคมลพิษบางชนิดได้
เช่น ฝุ่นควัน ไอพิษต่างๆ ได้ถึง 1.4 กิโลกรัม/ปี

? ลดอุณหภูมิ รอบบ้านได้ 2 – 4 องศาเซลเซียส

? กักเก็บ คาร์บอน เฉลี่ย 1 – 1.7 ตันคาร์บอน

? ดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์,
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

? ปล่อยก๊าซออกซิเจน รองรับความต้องการ
ของมนุษย์ได้ 2 คน/ปี หรือ 27,434 คน/15 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, ปตท.

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ