ต้นไม้ 1 ต้น มีประโยชน์อย่างไร

ต้นไม้ 1 ต้น มีประโยชน์อย่างไร

🍀 ช่วยดัก จับอนุภาคมลพิษบางชนิดได้
เช่น ฝุ่นควัน ไอพิษต่างๆ ได้ถึง 1.4 กิโลกรัม/ปี

🍀 ลดอุณหภูมิ รอบบ้านได้ 2 – 4 องศาเซลเซียส

🍀 กักเก็บ คาร์บอน เฉลี่ย 1 – 1.7 ตันคาร์บอน

🍀 ดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์,
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

🍀 ปล่อยก๊าซออกซิเจน รองรับความต้องการ
ของมนุษย์ได้ 2 คน/ปี หรือ 27,434 คน/15 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, ปตท.

แชร์ข่าวสาร

Share on facebook
Share on twitter
บทความข่าวสารอื่นๆ