งดการสัมผัส ลดความเสี่ยง SEINTA-มีประตูสไลด์อัตโนมัติ

? งดการสัมผัส ลดความเสี่ยง
แค่มีประตูสไลด์อัตโนมัติ
=======================

ให้คุณได้อุ่นใจทุกครั้งที่ต้องเดินทาง
? ไปกับ Sienta ?
ที่มาพร้อมประตูสไลด์อัตโนมัติ
สั่งงานได้ง่าย ทั้งจากสวิตซ์
บริเวณคนขับ และรีโมทคอนโทรล
พร้อมระบบช่วยปิดประตู
แบบไฟฟ้า (Easy Closer)

=======================

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ