😀 “ตู้แบ่งปันสุข” 😀 โตโยต้าเชียงราย

============  ============
😀 “ตู้แบ่งปันสุข” 😀
จุดติดตั้ง ณ บริเวณหน้าโชว์รูม…
🔘 โตโยต้าเชียงราย สำนักงานใหญ่
🔘 โตโยต้าเชียงราย สาขาประตูสลี
🔘 โตโยต้าเชียงราย สาขาบ้านดู่ – นางแล
===============================
🤝 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ โควิด 19 ท่านสามารถมาหยิบ
ของในตู้ เพื่อนำไปรับประทาน และประกอบอาหาร
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สำหรับท่าน
ผู้ที่อยากแบ่งปัน สามารถนำข้าวของเครื่องใช้
หรืออาหาร มาเติมในตู้แบ่งปันสุข ได้เช่นกันค่ะ

=============  =============
❤️ด้วยรัก…และห่วงใย จาก โตโยต้าเชียงราย❤️
================================

แชร์ข่าวสาร

Share on facebook
Share on twitter
บทความข่าวสารอื่นๆ