ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว ณ มณฑลทหารบก ที่ 37 (ค่ายเม็งรายมหาราช)

รวมใจต้านภัยหนาว โดยคุณเรืองชัย – คุณจินตนา จิตรสกุล บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
ได้ทำการส่งมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมด้วยปฏิทิน ให้กับ มณฑลทหารบก ที่ 37 (ค่ายเม็งรายมหาราช)
เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ มณฑลทหารบก ที่ 37 (ค่ายเม็งรายมหาราช)

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ