สมทบทุนส่งเสริมกีฬาฟุตบอล

มอบทุนฟุตบอล-03

 

วันที่ 8 กันยายน 2565
นายเรืองชัย – นางจินตนา จิตรสกุล
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด

ส่งมอบสมทบทุน
มูลค่า 30,000 บาท

เพื่อใช้ในการพัฒนา และส่งเสริมกีฬาฟุตบอล
ให้กับสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงราย

#โตโยต้าเชียงราย
#ToyotaChiangrai

 

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ